Välkommen till Reklamfeber - bloggen som lyfter intressanta, svenska produkter och idéer och lite lätt diskuterar saker som den svenska företagsmarknaden, reklam och vad framtiden kommer att bära med sig.

Nyhetsbrev

Sensaste inlägg

Heta produkter och företag

Varför heter det gatupratare?

En av världens bästa små reklampelare är gatuprataren. Vi ser dem dagligen utanför affärer, restauranger, kiosker och butiker och deras enda syfte är att få oss medvetna om att det finns något för oss där inne. De är enkla att ställa ut, de syns väl och de är inte särskilt dyra att införskaffa. Men varför heter det egentligen gatupratare? För pratar det gör de verkligen inte! Skulle de börja snacka så är det nog mer än en person som skulle få fart på fötterna och springa åt andra hållet. Är det för att den förmedlar ett budskap? Eller finns det någon annan anledning? 

Vi måste blicka bakåt i tiden

Den här typen av reklamskyltar, som du också kan läsa mer om på Skyltarna.nu's stora test av gatupratare har en ganska lång historia. Det började under en tid när vanligt folk ofta inte var läskunniga. Då fick en person stå och ropa ut information som skulle ut, eller stå och prata för att göra folk medvetna om en händelse eller något viktigt. När sedan läskunnigheten ökade så fick dessa män, för det var oftast män, ett litet tillskott. De fick en skylt de kunde ställa vid sidan om sig, eller hänga över sig. På denna skylt så stod det kortfattat vad det var mannen stod och ropade ut eller pratade om. Idag så är människan borta, kvar är bara skylten. Den fick dock behålla namnet efter de personer som stod på gatan och pratade. 

4 Apr 2018

Välkommen till Reklamfeber - bloggen som lyfter intressanta, svenska produkter och idéer och lite lätt diskuterar saker som den svenska företagsmarknaden, reklam och vad framtiden kommer att bära med sig.

Nyhetsbrev

Sensaste inlägg