Välkommen till Reklamfeber - bloggen som lyfter intressanta, svenska produkter och idéer och lite lätt diskuterar saker som den svenska företagsmarknaden, reklam och vad framtiden kommer att bära med sig.

Nyhetsbrev

Sensaste inlägg

Heta produkter och företag

Väx fortare

Man får som företagare ofta höra att man ska ha tålamod med sin verksamhet; att Rom inte byggdes på en dag - och sådant där. Men är det sant? Är det tålamod som leder till framgång egentligen? Det känns inte så. Det känns som att det är de burdusa idésprutorna med osinlig energi som når längst, men bara de som har medel, resten ger upp snabbt.

Man måste ha energi och visioner för att få företag att växa. Man måste ha visst kapitalflöde också, så att man kan satsa på reklam och - i vissa fall - produktinköp. Startar man på noll går det ofta väldigt segt, i alla fall i början, oavsett hur mycket energi och ork man har.

Factoring

Ett sätt att öka det monetära flödet i sin verksamhet är att ta del av factoringtjänster - att sälja sina fakturor till exempel. När man säljer sina fakturor så får man in pengarna för dem nästan på en gång och man kan på sås sätt arbeta mycket mer effektivt. Om man säljer fakturor med ingress så slipper man dessutom allt huvudbry med indrivning och så, vilket kan sätta många käppar i hjulen. Det är dock oftast frivilligt.

Om du vill så kan du kolla in säljafakturor.nu för att läsa mer om hur det fungerar när man säljer fakturor, samt använder andra factroingtjänster. Allt fler företag, stora som små, väljer att nyttja factoringbolagens tjänster. Det är en win-win för alla parter.

17 Oct 2016

Välkommen till Reklamfeber - bloggen som lyfter intressanta, svenska produkter och idéer och lite lätt diskuterar saker som den svenska företagsmarknaden, reklam och vad framtiden kommer att bära med sig.

Nyhetsbrev

Sensaste inlägg